10 กรกฎาคม 2562 แล้งมาเยือน แม่น้ำชีแห้งสุดในรอบ 10 ปี ที่ฝายวังยางเห็นสันดอนทราย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1611553

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง กล่าวว่าแม้ว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้อิทธิพลจากพายุมูน แต่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กลับมีฝนตกลงมาไม่มาก จึงไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำชีให้สูงขึ้น โดยที่ท้ายเขื่อนวังยาง มีเนินทรายและเนินหินโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน และโผล่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง กล่าวอีกว่าล่าสุดเขื่อนฝายวังยางมีปริมาณน้ำกักเก็บแค่ 16.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ 33 ล้านลบ.ม. จึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำอย่างสนิทจำนวน 5 บาน และยังยกประตูระบายน้ำ 1 บานขึ้น 1 ซม. เพื่อทำการพร่องน้ำ ออก 0.065 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนมีน้ำต่ำกว่า 5.61 ซม. จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีสายหลักในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไหลผ่านระยะทางกว่า 125 กม. พบว่าระดับน้ำแม่น้ำชีเริ่มปริมาณลดลงไปเรื่อยๆที่อำเภอโกสุมพิสัย ต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.27 เมตร เพราะฝนตกลงมาน้อย และน้ำต้นทุนที่เขื่อนอุบลรัตน์ ก็มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้แค่ 2.19 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 0 ทำให้ไม่สามารถปล่อยมาเลี้ยงแม่น้ำชีได้เลยในช่วงนี้.